Jak Uzyskać Pozwolenie na Broń Sportową i Kolekcjonerską:
Kompletny Przewodnik

W Polsce coraz więcej osób zainteresowanych jest posiadaniem broni, zarówno w celach sportowych, jak i kolekcjonerskich. W obu przypadkach konieczne jest uzyskanie odpowiedniego pozwolenia, które umożliwia legalne posiadanie broni. W niniejszym artykule przybliżymy, jak przejść przez cały proces starania się o pozwolenie na broń sportową i kolekcjonerską

pozwolenie na bron sportową i kolekcjonerską

Pozwolenie na broń - Kompletny Przewodnik

1. Wprowadzenie do tematu "Pozwolenie na broń"

• Pozwolenie na broń sportową

2. Jak uzyskać pozwolenie na broń sportową

• Wstąpienie do klubu strzeleckiego

• Staż kandydacki

• Zdanie egzaminu na patent strzelecki

• Wymagania i dokumenty

• Zaświadczenie lekarskie

• Ukończenie 21. roku życia

• Inne niezbędne dokumenty

3. Pozwolenie na broń kolekcjonerską

• Jak uzyskać pozwolenie na broń kolekcjonerską

• Wstąpienie do stowarzyszenia kolekcjonerskiego

• Egzamin przed komisją WPA

• Wymagania, dokumenty, badanie lekarskie

4. Podsumowanie procesu uzyskania pozwolenia na broń

• Podsumowanie procesu uzyskania pozwoleń na broń sportową i kolekcjonerską

• Wartość posiadania pozwolenia na broń

• Odpowiedzialność związana z posiadaniem broni

patent strzelecki eu

Pozwolenie na broń sportową.

Aby uzyskać pozwolenie na broń sportową, należy spełnić szereg wymagań określonych przez prawo. Poniżej przedstawiamy główne kroki, które musisz podjąć, aby uzyskać takie pozwolenie:

Przede wszystkim, aby ubiegać się o pozwolenie na broń do celów sportowych, musimy zostać członkiem klubu lub stowarzyszenia strzeleckiego. Udokumentowane członkostwo jest bowiem niezbędne i stanowi ważną przyczynę posiadania broni.

Przed otrzymaniem pełnoprawnego członkostwa, konieczne jest odbycie kandydackiego stażu, który trwa 1 miesiąc. W tym czasie zobowiązani jesteśmy do odbycia określonej liczby treningów strzeleckich pod okiem instruktora, zapoznania się z zasadami bezpiecznego posługiwania się bronią oraz regulaminem strzelnicy, a także zdobycia podstaw strzelania. Koszty stażu wynikają głównie z kosztów amunicji, a czasem może pojawić się potrzeba składki. Staż kandydacki kończy się egzaminem kompetencyjnym, podczas którego oceniane są nasze praktyczne umiejętności posługiwania się bronią. Ostateczną decyzję podejmuje zarząd klubu, a poręczenie przez obecnego członka klubu może być dodatkowym atutem.

Po uzyskaniu pełnoprawnego członkostwa w klubie będziemy zobowiązani do wniesienia opłaty wpisowej (zazwyczaj od 200 do 500 zł) oraz składki rocznej (od 200 zł w górę). Po upływie 1 miesiąca członkostwa będziemy mogli przystąpić do egzaminu na Patent Strzelecki, który potwierdza nasze kwalifikacje sportowe i jest niezbędny do ubiegania się o pozwolenie na broń do celów sportowych. Klub macierzysty zgłasza chętnych na egzamin oraz organizuje kurs przygotowawczy, na którym zdobędziemy spory zakres wiedzy oraz zostaniemy zapoznani z detalami egzaminu.

Aby przystąpić do egzaminu na Patent Strzelecki, musimy posiadać ważne orzeczenie lekarza medycyny sportowej oraz dokument tożsamości ze zdjęciem. Badanie medycyny sportowej możemy wykonać wcześniej lub bezpośrednio przed egzaminem, a jego koszt wynosi około 100 zł. Egzamin na Patent Strzelecki kosztuje 400 zł.

Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna to test zawierający 10 pytań. Na pierwsze 4 pytania musimy odpowiedzieć bezbłędnie, a w kolejnych 6 pytaniach dopuszczalne jest popełnienie jednego błędu. Jeśli wcześniej przestudiowaliśmy Ustawę o broni i amunicji oraz regulaminy strzelectwa sportowego, test nie powinien nam sprawić kłopotów. Jednak warto dokładnie czytać pytania, ponieważ są one formułowane dosyć podchwytliwie. O wynikach egzaminu teoretycznego informowani jesteśmy od razu. Jeśli nie zaliczymy go, nie przystępujemy do drugiej części praktycznej.

Warto skorzystać z dostępnych w sieci przykładowych zestawów  jak i naszego Ebooka, który zawiera skondensowaną wiedzę pomagając w przygotowaniu się do części teoretycznej egzaminu na patent strzelecki.

Część praktyczna sprawdza nasze umiejętności posługiwania się bronią w trzech dyscyplinach: pistolecie, karabinie i strzelbie. Zachęcamy do spróbowania zdania egzaminu we wszystkich dyscyplinach. Opłata za rozszerzenie patentu po egzaminie wynosi 200 zł, a za egzamin poprawkowy: 100 zł, dlatego właśnie warto za jednym razem podejść do wszystkich trzech dyscyplin.

Strzelamy zazwyczaj z pistoletu bocznego zapłonu, karabinka bocznego zapłonu i strzelby gładkolufowej. Wymagane jest uzyskanie określonego przez Instruktora skupienia, ale najważniejsze jest zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz postępowanie zgodnie z komendami instruktora. Za zgodą prowadzącego strzelanie, możliwe jest poprawkowe strzelanie od razu na miejscu. Jeśli będziemy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i wykażemy się podstawowymi umiejętnościami strzeleckimi, wynik powinien być pozytywny. Po upływie miesiąca otrzymamy listownie Patent Strzelecki, na podstawie którego możemy wystąpić w klubie o licencję sportową. Koszt licencji na jeden rok to 50 zł.

Po zdaniu egzaminu na patent strzelecki, konieczna jest wizyta u lekarza, co jest standardową procedurą w przypadku ubiegania się o pozwolenie na broń.

Na stronie każdego WPA można znaleźć listę lekarzy uprawnionych do przeprowadzenia tego typu badań. Koszt badań wynosi około 400-600 zł, zależnie od regionu kraju.

Wizyta u lekarza wymaga przeprowadzenia badań lekarskich, spotkania z psychologiem przeprowadzającego test matrycy Ravena oraz test IQ, rozmowy z psychiatrą i badania wzroku u okulisty. Ostateczną decyzję podejmuje lekarz orzecznik, który wydaje opinię dla WPA. Zazwyczaj wszystkie badania można przeprowadzić w ciągu jednego lub dwóch dni.

 1. Zaświadczenie o przynależności do klubu / stowarzyszenia strzelekiego
 2. Zaświadczenie lekarskie (oryginał).
 3. Zaświadczenia od psychologa (oryginał).
 4. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 242 zł na konto Urzędu Miasta.
 5. Dwa zdjęcia w formacie 3 cm x 4 cm.
 6. Wniosek na wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych.

We wniosku należy określić ilość broni, o którą występujemy, a jako ważną przyczynę do jej posiadania przedstawiamy „zaświadczenie o członkostwie w klubie sportowym”. Warto odpowiednio argumentować deklarowaną ilość broni, ale zazwyczaj wniosek o 10 sztuk broni nie napotyka na żadne opóźnienia.

Decyzja administracyjna powinna zostać wydana w ciągu miesiąca. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji administracyjnej, należy złożyć wniosek o wydanie promes, które są „talonami”; umożliwiającymi legalny zakup broni. Promesy są wydawane bezterminowo, więc można od razu złożyć wniosek o wydanie wszystkich (koszt jednej promesy to 17 zł), lub składać wnioski przed każdym planowanym zakupem broni.

Pozwolenie na broń kolekcjonerską

Procedura uzyskania pozwolenia na broń palną w celach kolekcjonerskich jest podobna do tej dotyczącej pozwolenia sportowego.

Najpierw musimy wstąpić do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim, co jest obowiązkowe. Możemy dołączyć do lokalnego lub ogólnopolskiego stowarzyszenia, a zgłoszenie możemy przesłać pocztą lub przez internetowy formularz, co eliminuje potrzebę wychodzenia z domu.

Posiadanie udokumentowanego członkostwa w stowarzyszeniu zgodnie z ustawą o broni i amunicji spełnia warunek „ważnej przyczyny posiadania broni”.

Koszt wstąpienia do stowarzyszenia zazwyczaj wynosi od 100 do 300 zł lub może być całkowicie darmowy w przypadku niektórych organizacji

Członkowie stowarzyszenia mają statutowy obowiązek propagowania wiedzy o broni palnej, strzelectwie, sportach strzeleckich oraz kolekcjonowaniu broni.

Musimy również zadbać o naszą własną edukację i przygotowanie, co obejmuje kilka miesięcy regularnych treningów na strzelnicy pod okiem instruktora. Należy przyswoić procedury bezpieczeństwa, nauczyć się obsługi kilku popularnych jednostek broni oraz poznać podstawy strzelania, umożliwiające zdanie egzaminu przed Policją. Konieczne jest także dokładne zapoznanie się z ustawą o broni i amunicji oraz z odpowiednimi przepisami kodeksu karnego.

kurs patent strzelecki eu

Przed przystąpieniem do egzaminu na pozwolenie na broń palną należy się odpowiednio przygotować, zarówno merytorycznie jak i praktycznie, ponieważ egzamin ten jest bardzo wymagający. Należy liczyć się z kosztami, ponieważ wynoszą one 1150 zł, a poprawka to dodatkowe 575 zł.

Pierwsza część egzaminu to część teoretyczna, składająca się z 10 pytań, która ma na celu sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni. Zakres wiedzy obejmuje przepisy ustawy o broni i amunicji oraz przepisy wykonawcze, a także przepisy kodeksu karnego dotyczące przestępstw związanych z bronią. Niestety, część teoretyczna jest najczęstszym powodem niezdania egzaminu.

Warto skorzystać z dostępnych w sieci przykładowych zestawów pytań, jak i naszego Ebooka, który zawiera skondensowaną wiedzę pomagając w przygotowaniu się do części teoretycznej egzaminu.

Część praktyczna egzaminu polega na sprawdzeniu umiejętności posługiwania się bronią, takich jak rozkładanie, składanie, ładowanie, rozładowanie, zabezpieczanie, odbezpieczanie i usuwanie niesprawności, oraz na sprawdzeniu umiejętności strzeleckich. Kluczowe w tej części egzaminu jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, słuchanie komend prowadzącego oraz wykonywanie ich. Następnie ważne jest uzyskanie określonego skupienia i celności.

Po zdanym egzaminie na pozwolenie na broń konieczna jest wizyta u lekarza, podobnie jak w przypadku ubiegania się o każde inne pozwolenie na broń. Na stronie każdego WPA można znaleźć listę lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich. Koszt badań wynosi około 400-600 zł, zależnie od regionu kraju. Po badaniach lekarskich czeka nas spotkanie z psychologiem, który przeprowadzi test matrycy Ravena oraz test IQ, rozmowa z psychiatrą oraz badanie wzroku u okulisty. Ostateczną decyzję podejmuje lekarz orzecznik, który wydaje opinię dla WPA. Zazwyczaj wszystkie badania można przeprowadzić w ciągu 1-2 dni.​

 1. Zaświadczenie o przynależności do stowarzyszenia o charakterze strzeleckim.
 2. Zaświadczenie lekarskie (oryginał).
 3. Zaświadczenia od psychologa (oryginał).
 4. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 242 zł na konto Urzędu Miasta.
 5. Dwa zdjęcia w formacie 3 cm x 4 cm.
 6. Wniosek na wydanie pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich.

We wniosku należy określić ilość broni, o którą występujemy, a jako ważną przyczynę do jej posiadania przedstawiamy zaświadczenie o członkostwie w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim. Warto odpowiednio argumentować deklarowaną ilość broni, ale zazwyczaj wniosek o 10 sztuk broni nie napotyka na żadne opóźnienia. Decyzja administracyjna powinna zostać wydana w ciągu miesiąca.Po otrzymaniu pozytywnej decyzji administracyjnej, należy złożyć wniosek o wydanie promes, które są „talonami”; umożliwiającymi legalny zakup broni. Promesy są wydawane bezterminowo, więc można od razu złożyć wniosek o wydanie wszystkich (koszt jednej promesy to 17 zł), lub składać wnioski przed każdym planowanym zakupem broni.

pozwolenie na bron sportową i kolekcjonerską

Uzyskanie pozwolenia na broń sportową i kolekcjonerską może wydawać się skomplikowane, jednak dzięki naszemu przewodnikowi będziesz w stanie przejść przez cały proces krok po kroku. Pamiętaj, że posiadanie pozwolenia na broń wiąże się z dużą odpowiedzialnością, dlatego warto zainwestować czas i wysiłek w zdobycie niezbędnej wiedzy oraz umiejętności.

Powodzenia!

Rodzaje pozwolenia na broń palną

Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach:

1) ochrony osobistej.

2) ochrony osób i mienia.

3) łowieckich.

4) sportowych.

5) rekonstrukcji historycznych.

6) kolekcjonerskich.

7) pamiątkowych.

8) szkoleniowych.

Na ile sięga ważność pozwolenia na broń? Dla każdej osoby, która otrzymała administracyjne upoważnienie do posiadania broni palnej, ważność tego pozwolenia wiąże się z koniecznością regularnego przedstawiania co 5 lat aktualnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego. Te badania potwierdzają nie tylko zdolność do odpowiedzialnego posługiwania się bronią, ale także brak jakichkolwiek zaburzeń psychicznych lub ograniczonej sprawności psychofizycznej.

Ważne jest, aby takie orzeczenia potwierdzały również brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego oraz brak uzależnień od alkoholu lub substancji psychoaktywnych. To wszystko ma na celu zapewnienie, że osoba posiadająca broń jest nadal zdolna do jej odpowiedzialnego użytkowania.

Ponadto, trzeba pamiętać, że w przypadku zmiany stałego miejsca zamieszkania, posiadacz pozwolenia jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia komendanta wojewódzkiego Policji w ciągu 14 dni od daty przeprowadzki, zgodnie z nowym miejscem zamieszkania. To ważne, aby zachować aktualność danych dotyczących posiadacza broni i miejsca jej przechowywania.

Podstawa prawna regulująca te kwestie to „Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji” (Dz. U. z 2020 r. poz. 955 ze zm.), która stanowi podstawę prawną dla nadawania, kontrolowania i monitorowania uprawnień związanych z posiadaniem broni palnej. Ta ustawa jest kluczowym dokumentem regulującym te kwestie w Polsce.

0 K+
egzemplarzy broni w rękach polaków
0 K+
Wydanych pozwoleń na broń
0 K+
pozwoleń na broń wydanych w 2022 r
0
Średnio co 50 osoba w polsce ma broń
Scroll to Top