patent strzelecki eu egzamin na patent strzelecki

Patent strzelecki

1. Patent strzelecki - Wprowadzenie

1.1. O co chodzi w patencie strzeleckim?
1.2. Dlaczego warto uzyskać patent strzelecki?

2. Pytania na patent strzelecki

2.1. Przykładowe pytania teoretyczne na egzaminie na patent strzelecki
2.2. Przykładowe odpowiedzi
2.3. Jak przygotować się do egzaminu teoretycznego na patent strzelecki?

3. Kiedy można przystąpić do egzaminu na patent strzelecki?

3.1. Proces rejestracji w klubie strzeleckim
3.2. Oczekiwanie przed egzaminem na patent strzelecki

4. Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania patentu strzeleckiego?

4.1. Lista niezbędnych dokumentów
4.2. Różnice regionalne w wymaganiach dokumentacyjnych

5. Jak wygląda egzamin na patent strzelecki?

5.1. Struktura egzaminu teoretycznego
5.2. Struktura egzaminu praktycznego
5.3. Przygotowanie do egzaminu praktycznego

6. Dlaczego warto uzyskać patent strzelecki?

6.1. Potwierdzenie umiejętności strzeleckich
6.2. Udział w aktywnościach sportowego klubu strzeleckiego
6.3. Pozwolenie na broń w celach sportowych

7. Podsumowanie - czy warto ubiegać się o patent strzelecki?

7.1. Przygotowanie do egzaminu na patent strzelecki
7.2. Perspektywy dla pasjonatów strzelectwa sportowego

Patent strzelecki - Wprowadzenie

Jeśli jesteś pasjonatem strzelectwa sportowego i chcesz uzyskać patent strzelecki, to doskonale trafiłeś.  W niniejszym artykule omówimy wszystkie istotne informacje dotyczące patentu strzeleckiego oraz procesu zdobywania go.  Dowiesz się, kiedy i jakie egzaminy musisz zdać, jakie dokumenty są wymagane, oraz dlaczego warto zdecydować się na patent strzelecki.  Zaczynając od podstaw, przejdziemy przez wszystkie kroki niezbędne do uzyskania tego ważnego dokumentu.
Przygotowując się do egzaminu na patent strzelecki, z pewnością będziesz chciał poznać przykładowe pytania, które mogą pojawić się na teście teoretycznym. Poniżej znajdziesz kilka pytań z różnych dziedzin związanych ze strzelectwem sportowym, które mogą Ci się przydać podczas nauki.

1. Jakie są główne przepisy regulujące posiadanie broni do celów sportowych w Polsce?

a) Ustawa o broni i amunicji
b) Kodeks karny
c) Ustawa o kulturze fizycznej
d) Ustawa o żegludze śródlądowej

2. Co oznacza skrót "PZSS"?

a) Polski Związek Strzelectwa Sportowego
b) Polski Związek Sportu Strzeleckiego
c) Polska Zbrojownia Strzelecka
d) Polska Zbrojna Strzelectwo Sportowe

3. Jakie są minimalne wymagane odległości strzelania dla dyscypliny karabinowej na patent strzelecki?

a) 10 metrów
b) 25 metrów
c) 50 metrów
d) 100 metrów

4. Co to jest "egzamin kompetencyjny" w kontekście patentu strzeleckiego?

a) Egzamin teoretyczny
b) Egzamin praktyczny
c) Egzamin psychologiczny
d) Egzamin na prawo jazdy

5. Jakie dokumenty są wymagane przy przystępowaniu do egzaminu na patent strzelecki?

a) Dowód osobisty i zaświadczenie od klubu
b) Wniosek o nadanie patentu i legitymacja PZSS
c) Paszport i zdjęcie legitymacyjne
d) Zaświadczenie lekarskie i historia kryminalna

Odpowiedzi:

1. a) Ustawa o broni i amunicji
2. a) Polski Związek Strzelectwa Sportowego
3. b) 25 metrów
4. a) Egzamin teoretyczny
5. a) Dowód osobisty i zaświadczenie od klubu

Teraz, gdy masz ogólny pogląd na pytania do patentu strzeleckiego, możesz rozpocząć przygotowania do egzaminu na patent strzelecki. Pamiętaj, że odpowiedzi na te pytania stanowią tylko część materiału egzaminacyjnego, dlatego warto zgłębić pełen zakres tematyczny przed przystąpieniem do egzaminu.

Kiedy można przystąpić do egzaminu na patent strzelecki?

Pierwszym krokiem w procesie uzyskania patentu strzeleckiego jest zrozumienie, kiedy możesz przystąpić do egzaminu. Po zarejestrowaniu się w Klubie Strzeleckim w Portalu PZSS, będziesz musiał odczekać co najmniej jeden miesiąc przed przystąpieniem do egzaminu.

Po 1 miesiącu od momentu zarejestrowania przez Klub w Portalu PZSS.

Czy mogę zarejestrować się na egzamin przed upływem 1 miesiąca od daty zarejestrowania w Portalu PZSS?

Podczas tego okresu oczekiwania warto wykorzystać czas na przygotowanie się do egzaminu, zarówno teoretycznego, jak i praktycznego.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania patentu strzeleckiego?

Aby przystąpić do egzaminu na patent strzelecki, będziesz musiał dostarczyć odpowiednie dokumenty. Oto lista dokumentów, które zazwyczaj są wymagane:

Wniosek o nadanie patentu strzeleckiego

wygenerowany z portalu PZSS

Zaświadczenie od klubu strzeleckiego do uzyskania patentu strzeleckiego

potwierdzające, że jesteś ich członkiem i masz prawo przystąpić do egzaminu na patent.

Dowód osobisty

lub inny dokument tożsamości.

Opłata za egzamin na patent strzelecki

(kwota może się różnić w zależności od regionu i dyscypliny)

Zaświadczenie lekarskie do uzyskania patentu strzeleckiego

potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania strzelectwa sportowego.

Zdjęcie legitymacyjne

(najczęściej wymagane jest jedno zdjęcie wymiarach 35x45 mm)

Upewnij się, że masz wszystkie wymagane dokumenty, zanim przystąpisz do egzaminu. Warto skonsultować się z klubem strzeleckim, w którym jesteś zarejestrowany, aby uzyskać dokładne informacje na temat procedur i dokumentów wymaganych w Twoim regionie.
Egzamin na patent strzelecki składa się z dwóch głównych części: egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego.
Oto, jak wyglądają obie te części:

1. Egzamin teoretyczny na patent strzelecki:

   – Pytania teoretyczne z zakresu prawa i regulacji dotyczących broni i strzelectwa sportowego.

   – Pytania związane z zasadami bezpieczeństwa podczas strzelania.

   – Wiedza na temat różnych dyscyplin strzeleckich.

   – Pytania dotyczące historii i działalności Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS).

2. Egzamin praktyczny na patent strzelecki:

   – Część praktyczna egzaminu polega na strzelaniu z broni na strzelnicy pod nadzorem egzaminatora.

   – Musisz wykazać się umiejętnością posługiwania się bronią, przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz trafiania w cele.

Patent strzelecki eu egzamin na patent strzelecki

 

Podczas egzaminu praktycznego będziesz musiał strzelać do celów w określonej odległości, co może się różnić w zależności od dyscypliny strzeleckiej, którą wybierzesz. Warto wcześniej odwiedzić strzelnicę, na której będzie przeprowadzany egzamin praktyczny, aby zapoznać się z warunkami i oczekiwaniami.

 

 

Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego oraz złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów możesz ubiegać się o nadanie patentu strzeleckiego.

Najbliższe terminy egzaminów na patent strzelecki

Dlaczego warto uzyskać patent strzelecki?

Posiadanie patentu strzeleckiego może przynieść wiele korzyści i możliwości. Oto kilka powodów, dla których warto go zdobyć:

Potwierdzenie wiedzy:

Patent strzelecki jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym Twoje umiejętności strzeleckie.

Udział w klubowych aktywnościach:

Członkowie klubów strzeleckich często organizują treningi, turnieje i wydarzenia społeczne. Posiadanie patentu otwiera przed Tobą drzwi do takich klubowych aktywności.

Pozwolenie na broń w celach sportowych

Bez uzyskania Patentu Strzeleckiego nie możesz starać się o uzyskanie pozwolenia na broń w celach sportowych.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Kiedy jestem uprawniony do przystąpienia do egzaminu na patent strzelecki?

  • Możesz przystąpić do egzaminu po upływie jednego miesiąca od momentu zarejestrowania się w Portalu PZSS przez Twój klub.
 2. Czy mogę zarejestrować się na egzamin wcześniej niż po upływie jednego miesiąca od daty rejestracji w Portalu PZSS?

  • Tak, ale pamiętaj, że egzamin musi odbyć się dopiero po przekroczeniu miesiąca od Twojej rejestracji.
 3. Gdzie mogę przystąpić do egzaminu?

  • System rejonizacji jest obowiązujący przy rejestracji na egzaminy. Oznacza to, że możesz się zapisać tylko w województwie, które odpowiada Twojemu miejscu zamieszkania lub siedzibie klubu macierzystego.
 4. Co, jeśli jestem członkiem klubu w innym województwie niż to, w którym mieszkam?

  • Jeżeli jesteś członkiem klubu z innego województwa niż Twoje miejsce zamieszkania, to masz możliwość przystąpienia do egzaminu w obu województwach, zarówno tam, gdzie mieszkasz, jak i tam, gdzie znajduje się Twój klub.
 5. Jak zapisać się na egzamin?

  • Wszelkie zapisy na egzaminy dokonuje się wyłącznie poprzez portal.pzss.org.pl. Wystarczy, że wybierzesz zakładkę „egzaminy,” a potem odpowiedni termin i miejsce egzaminu. Nie zapomnij również wydrukować wygenerowanego wniosku o nadanie patentu.
 6. Jak dokonać opłaty za egzamin?

  • Płatności za egzaminy dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem systemu Przelewy24 podczas rejestracji na egzamin. Portal przekieruje Cię do płatności po zakończeniu rejestracji.
 7. Jaki zakres tematów jest obecny na egzaminie?

  • Egzamin na patent strzelecki składa się z części teoretycznej i praktycznej. Dokładne informacje na temat zakresu materiału znajdziesz w paragrafie 9 Regulaminu egzaminów na patent strzelecki dostępnym tutaj.
 8. Jakie dokumenty muszę posiadać, by przystąpić do egzaminu?

  • Osoby ubiegające się o egzamin muszą posiadać następujące dokumenty: wniosek o nadanie patentu strzeleckiego wygenerowany z Portalu PZSS, potwierdzenie przynależności klubowej (zawarte w wniosku), zaświadczenie od uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania strzelectwa (nie musi być to lekarz medycyny sportowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami), a także dowód osobisty lub paszport.
 9. Co się stanie, jeśli nie zaliczyłem jednej z dyscyplin w trakcie egzaminu praktycznego?

  • Patent zostanie przyznany jedynie w zakresie zdanych części egzaminu. Na przykład, jeśli zaliczyłeś egzamin na pistolet i karabin, ale nie zaliczyłeś strzelby, to patent zostanie przyznany tylko w zakresie pistoletu i karabinu. Strzelbę można dodać do patentu po zdaniu egzaminu poprawkowego.
 10. Kiedy mogę przystąpić do egzaminu poprawkowego?

  • Egzamin poprawkowy można zdawać nie wcześniej niż po upływie 5 dni od niezdanych wcześniej egzaminów.
 11. Jak mogę zapisać się na egzamin poprawkowy?

  • Proces rejestracji na egzamin poprawkowy jest taki sam jak w przypadku pierwszego egzaminu i podlega również rejonizacji.
 12. Jakie dokumenty muszę posiadać, przystępując do egzaminu poprawkowego?

  • Osoby ubiegające się o egzamin poprawkowy muszą posiadać wniosek o nadanie patentu strzeleckiego wygenerowany z Portalu PZSS. Nie wymagane są dodatkowe badania lekarskie ani potwierdzenie klubu.
 13. Jak wygląda egzamin poprawkowy?

  • Forma egzaminu poprawkowego zależy od tego, która część egzaminu nie została zaliczona. Jeśli nie zaliczyłeś części teoretycznej, musisz przystąpić tylko do tej części, a następnie do części praktycznej, i vice versa, jeśli nie zaliczyłeś części praktycznej.
 14. Czy mogę zrezygnować z egzaminu?

  • Możesz zrezygnować z wybranego terminu egzaminu, korzystając z Portalu Informatycznego i klikając na przycisk „wypisz,” jednak musisz to zrobić co najmniej 24 godziny przed zamknięciem rejestracji, aby otrzymać zwrot opłaty.
 15. Co się stanie, jeśli nie pojawię się na egzaminie, a nie wyrejestrowałem się?

  • Jeżeli nie zjawiłeś się na egzaminie i nie wyrejestrowałeś się wcześniej, opłata nie zostanie zwrócona, a egzamin zostanie uznany za niezaliczony.
 16. Gdzie mogę znaleźć login i hasło do mojego konta na Portalu PZSS?

  • Aby uzyskać login i hasło do portalu, skontaktuj się z klubem, do którego jesteś zrzeszony.
 17. Kiedy otrzymam Patent (Orzeczenie)?

  • Orzeczenie będzie dostępne w ciągu maksymalnie 30 dni od dostarczenia kompletu dokumentów przez organizatora egzaminu do Biura PZSS.
 18. Czy mogę otrzymać plastikową kartę patentu dodatkowo?

  • Tak, plastikową kartę patentu można uzyskać dodatkowo za opłatą, przesyłając stosowny wniosek razem z potwierdzeniem wpłaty.
 19. Dlaczego mój „bezterminowy” patent strzelecki jest uważany za nieważny?

  • Zmiany w prawie unieważniły wszystkie patenty wydane przed wejściem w życie nowej ustawy.
 20. Jak mogę odnowić ważność swojego patentu?

  • Aby odnowić patent, należy wypełnić wniosek o jego uaktualnienie, dołączyć potwierdzenie klubu i dokonać stosownej opłaty.
Standardy przyjęte przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego obowiązujące podczas egzaminu praktycznego na patent strzelecki
źródło standardu zatwierdzonego uchwałą zarządu PZSS -7 maja 2019 r

Wstęp
Patent strzelecki jest dokumentem mającym świadczyć o tym, że jego posiadacz ma wystarczającą wiedzę do bezpiecznej obsługi każdej broni strzeleckiej w nim wymienionej tzn. pistoletu, karabinu i strzelby gładkolufowej.
Pod pojęciem pistolet należy rozumieć zarówno pistolet jak i rewolwer bocznego i centralnego zapłonu oraz zapłonu kapiszonowego i pistolet pneumatyczny.
Pod pojęciem karabin należy rozumieć karabin jednostrzałowy bocznego zapłonu i czarnoprochowy oraz wielostrzałowy bocznego i centralnego zapłonu z magazynkiem pudełkowym lub rurowym, semi auto oraz karabin pneumatyczny.
Pod pojęciem strzelba gładkolufowa należy rozumieć strzelbę jednolufową lub dwulufową, centralnego zapłonu lub czarnoprochową, horyzontalną, typu bok, pump action lub semi auto.

Wymagania ogólne – ocenie podlega:
Znajomość procedur bezpieczeństwa – traktowania każdej broni jak załadowanej (ograniczone zaufanie do obecności znaczników w przypadku broni z magazynkiem) Znajomość bezpiecznego odkładania broni (kierunek wylotu lufy). Znajomość procedur bezpieczeństwa w przypadku awarii broni. Znajomość posługiwania się znacznikiem. Znajomość komend na stanowisku w różnych konkurencjach. Skupienie przestrzelin na tarczy oraz ilość skutecznych trafień w przypadku strzelby gładkolufowej (postawa, oddech, praca na przyrządach i języku spustowym)

Pistolet – wymagania:
Procedury bezpiecznej obsługi – kolejność czynności po wzięciu broni do ręki (wypięcie magazynka, sprawdzenie komory, strzał kontrolny). Ładowanie magazynka, czynności po zakończeniu strzelania (wypięcie magazynka, sprawdzenie komory, strzał kontrolny). W rewolwerze sprawdzenie komór bębna, opuszczenie kurka na pustą komorę. Po zakończeniu strzelania, opróżnienie komór i ich kontrola, opuszczenie kurka. W rewolwerach kapiszonowych znajomość czynności podczas ładowania i rozładowania oraz awarii.

Karabin – wymagania:
Procedury bezpiecznej obsługi – kolejność czynności po wzięciu broni do ręki (wypięcie magazynka, sprawdzenie komory, strzał kontrolny), czynności po zakończeniu strzelania (wypięcie magazynka, sprawdzenie komory, strzał kontrolny), bezpieczne odłożenie broni. Ładowanie magazynka. W broni kapiszonowej znajomość czynności ładowania i postępowania w przypadku awarii.

Strzelba gładkolufowa – wymagania:
Procedury bezpiecznej obsługi strzelby pump action, horyzontalnej, boka, semi auto i czarnoprochowej. Kolejność czynności po wzięciu broni do ręki (sprawdzenie komory lub komór, przeładowanie, oddanie strzału kontrolnego, ładowanie, rozładowanie), czynności po zakończeniu strzelania (przeładowanie po ostatnim strzale, strzał kontrolny, bezpieczne odłożenie broni). Znajomość sygnałów po których rozpoczyna się strzelanie z broni gładkolufowej (konkurencje dynamiczne, rzutki).
Ważne dokumenty Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego dotyczące uprawnień patentu strzeleckiego: 
Regulamin egzaminów stwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (patent strzelecki) – aktualizacja 25.06.2020
POBIERZ
 
Standardy obowiązujące podczas egzaminu praktycznego na patent strzelecki
POBIERZ
 
Program kursu do egzaminu na patent strzelecki
POBIERZ
 
Wniosek o uaktualnienie patentu strzeleckiego
POBIERZ
 
Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym
POBIERZ

Podsumowanie - czy warto ubiegać się o patent strzelecki?

Zdobycie patentu strzeleckiego to znaczący krok dla każdego pasjonata strzelectwa sportowego. Przed przystąpieniem do egzaminu warto odpowiednio się przygotować, zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Upewnij się, że masz wszystkie wymagane dokumenty i spełniasz warunki, aby przystąpić do egzaminu.

Powodzenia w zdobyciu patentu strzeleckiego i rozwijaniu swojej pasji strzeleckiej!

 

kurs patent strzelecki eu
Scroll to Top